Jose P. Laurel Lecture banner-01

Ayon sa karaniwang opinyon at palasak na nilalaman ng mga aklat na ginagamit sa mga paaralan, si Jose P. Laurel ang nagsilbing pangulo ng Republika ng Pilipinas na kinasangkapan lamang ng mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.  Ang sinasabing “kalayaan” na iginawad ng mga mananakop ang konteksto ng pagtatatag at pagpapasinaya ng naturang republika noong Oktubre 14, 1943.  Nang masupil na ang mga Hapones, isinakdal si Laurel, gayon din ang ibang mga personalidad at pulitiko, bilang collaborator at sinampahan ng kasong pagtataksil sa itinatag na People’s Court.  Ito diumano ay magpapatunay na tunay ang ginawang pagtataksil ni Laurel sa bayan sa pamamagitan ng paglilingkod at pakikipagtulungan sa mga Hapones.

Makalipas ang halos pitong dekada matapos ang madilim na kabanatang ito sa kasaysayan ng bansa, nararapat lamang na suriin muli ang nakagawiang paglalarawan kay Pangulong Laurel.  Isang pananaw na maka-Filipino ang dapat gamitin sa pagsipat at pagtatasa ng kanyang ginampanang papel noong panahon ng digmaan.

Sa panayam na ito, ipaliliwanag ni Ma. Florina Orillos-Juan, Ph.D. ng Kagawaran ng Kasaysayan ng De la Salle University, Manila ang alternatibong pagtingin at pagtataya hindi lamang sa katauhan ni Laurel kundi higit sa mga kilos niya sa pamamagitan ng pag-uugat nito sa wastong konteksto.  Samakatuwid, ang panayam ay may layuning “palayain” siya sa “anino ng mga Hapones.”

Isasagawa ang ikaapat na yugto ng Presidential Lecture Series sa Oktubre 27, 2014, sa ganap na ika-2 ng hapon, sa Presidential Museum and Library, Kalayaan Hall, Malacañan Palace.  Ang mga nagnanais dumalo ay maaaring magpatala sa tanggapan ng PML hanggang Oktubre 17, 2014 sa numerong 784-4286 loc. 4697 o 4647.