Talumpating binigkas ng Kanyang Kadakilaan. Jose P. Laurel sa harap ng Palasyo ng Malakañang sa ganap nang ika-10 ng umaga, ika-28 ng Abril, 1944

Habang kayo ay naghihintay at upang magkaroon kayo ng alaala ng inyong Pangulo, kundi man gantimpala sa pagpapagod at pakikipagkita ninyo sa akin, ay pagkakalooban t kayo ngayon ng titig-isang damit. Isa lamang bawa’t isa, sapagka’t ganyan ang tunay na magkakapatid, walang lamangan, huwag ninyong naisin na ang isa ay makahigit sa iba, Hindi, walang lalamang sa ibang kapatid. Sundin natin ang diwa na dapat maghari sa tunay na magkakapatid.

Speech of President Laurel before Filipino educators at a tea tendered in their honor, April 17, 1944

This will be your particular contribution to the building of our nation. The scientists, the financiers, the economists, the jurists—each of these groups will have its own contribution. By pooling our resources, by integrating our efforts, we can tackle the great task of reconstruction for the happiness and the contentment of our people, for the peace and harmony of mankind, and for the glory of Him who rules the universe.

Speech of President Laurel at the state dinner in honor of the Philippine Gratitude Mission to Japan, April 15, 1944

Speech of His Excellency, Jose P. Laurel, President of the Republic of the Philippines, at the state dinner in honor of the Philippine Gratitude Mission to Japan, Manila, April 15, 1944. GENTLEMEN: It is with pride and honor that I give this modest dinner in honor of the Philippine Gratitude Mission. This is probably the continue reading : Speech of President Laurel at the state dinner in honor of the Philippine Gratitude Mission to Japan, April 15, 1944

Talumpating binigkas ng Kanyang Kadakilaang Jose P. Laurel, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa bulwagan ng dating Normal School nang ika-1 ng Abril, 1944

Tayong mga pilipino ay naghahanda at dapat maghanda, nagpapakasakit at nagpipilit na tayo’y magkaroon ng isang sariling wikang sukat ipagmalaki upang sa ganitong paraan ay matupad ang pangarap ng ating mga bayani. Sa wakas ay uulitin ko sa inyo ang aking sinabi nang pasinayaan ang ating Republika na tayo’y dapat na “magkaroon ng isang puso, isang kaluluwa, isang bandila at isang sariling wika.”

Speech of President Laurel at the Manila Jockey Club before presidents, leaders and family heads of Neighborhood Associations, March 25, 1944

These questions I ask you to answer. For it is patent that the President alone, with all his powers, with all his zeal for the welfare of his people, with all his readiness to fight for the freedom of his country—the President, I repeat, alone and unaided by his fellow-Filipinos, can never realize his dream of freedom, of a real Philippine Republic. I plead for unity, therefore.

Talumpati ng Kanyang Kadakilaang Jose P. Laurel, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa “Manila Jockey Club” sa pulong ng mga pangulong pampurok, lider at mga ama ng tahanan ng mga Samahang Pangkapit-bahay, noong ika-25 ng Marso ng 1944

Ako’y naniniwala’t umaasa, na kung ako at ang aking mga kasamahan ay kulanging palad na walang maituro, na isang sagisag, isang biyaya at isang aral na dakila sa bayan ay maaaring sumbatan kami at tanungin nang ano ang inyong ipamamana sa iyong mga anak at sa anak ng iyong mga anak kung sa kasaysayan ng ating bayan ay maging duwag kayo sa pagtupad ng inyong mga tungkulin? Ako’y umaasa na maaari tayong maglingkod at maaaring maisulat ang ganito sa kasaysayan ng ating bayan na sa gitna man ng kagutuman at kahirapan ng mga Pilipino ay lilimutin natin ang pagkakahiwahiwalay, ang pagkakawatak-watak at sa huli ay magkakasama-sama tayo at maitatatag natin ang nais na maging tunay at wagas na Republika.

Speech of President Laurel on the occasion of the oath-taking of Messrs. Gaudencio Garcia and Pastor M. Endencia as Judges, and Gregorio Narvasa and Arturo M. Tolentino as special prosecutors, March 9, 1944

Speech of His Excellency, Jose P. Laurel, President of the Republic of the Philippines, on the occasion of the oath-taking of Messrs. Gaudencio Garcia and Pastor M. Endencia as Judges, and Gregorio Narvasa and Arturo M. Tolentino as special prosecutors under Ordinance No. 7, Manila, March 9, 1944: GENTLEMEN: I have appointed you to these continue reading : Speech of President Laurel on the occasion of the oath-taking of Messrs. Gaudencio Garcia and Pastor M. Endencia as Judges, and Gregorio Narvasa and Arturo M. Tolentino as special prosecutors, March 9, 1944

Talumpati sa radyo ng Kanyang Kadakilaan, Jose P. Laurel, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tungkol sa pagpapasagana ng pagkain noong ika-9 ng Marso na kaarawan ng Kanyang Kadakilaan

Ako’y umaasa na sa tulong ninyong lahat at sa tulong ng Maykapal, sa pamamagitan ng pananalig sa sariling lakas ay mapagtatagumpayan natin ang lahat ng hirap na pinagtitiisan at ang ating bayan ay mapagiginhawa natin sa mga araw na hinaharap. Ako’y umaasa rin na sa ilalim ng Kapangyarihan ni Bathala ay mararating at maisasagawa natin ang lahat ng balak ng Pamahalaan na ang mga pilipino’y manatili sa katahimikan at mamuhay ng kung di man sagana ay di naman nagdaralita.