Talumpati sa radyo ng Kanyang Kadakilaang Jose P. Laurel Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa mga magsasaka ukol sa pagtatanim sa mga lupain, Malakanyang, ika-12 ng Pebrero, 1944, ika-3:30 ng hapon

Ipakilala natin ngayon na tayong mga Pilipino, ay handang magbanat ng bisig, buong pusong tutuparin at nahahanda sa lahat ng oras sa mga kahirapan at kamatayan, lalung-lalo na kaming mga taga-Maynila na walang makain; sa ganang akin, magpapatuk ako sa aking paghakbang, kung kinakailangan mapako ako sa kurus, mapariwara sa kamay ng aking mga kalahi, walang kailangan sa akin huwag lamang magkamatay ang aking mga kababayan, kailangang sila ay mabuhay upang ang ating Kalayaan na pinamuhunanan ng pawis at dugo ng ating mga ninuno, ama at mga magulang, ay hindi makamkam at maagaw sa kamay ng mga Pilipino ng aim mang lakas at kapangyarihan.

Speech of President Laurel on the occasion of a tea party given in honor of the members of the National Assembly celebrating the closing of the first session of the Legislature, February 3, 1944

I know that you and I and together we will do all we can so that that independence may become real to the extent not only of our personal interest not only in the matter of legislation and execution of the laws, but in addition, perhaps, more imperative, in the service, in the life in the vigor, in everything that our people need we shall do it to save them.

Speech of President Laurel in honor of woman leaders, January 25, 1944

I am giving this humble luncheon in honor of the ladies of the Philippines who represent the different women’s organizations, not only because we feel and we know that not much can be done by men alone in the more intimate family circle, in the social field, or in the political field, but also because the Philippines, in order to be integrated and strengthened, must count with the support, collaboration, and I dare say, with the inspiration of our women.

Speech of President Laurel before the presidents of District and Neighborhood Associations, January 5, 1944

In closing, countrymen, I reiterate my thanks for your presence here. If some of you want to speak with me, I regret that I can not see you because I am very busy. But I have established in Malacañan a Public Relations Office headed by Colonel Martinez. If you are ashamed to be seen, you may write and drop your letters of complaint or suggestion in the box installed in Malacañan. Colonel Martinez reports to me every day the needs of the country.