Ang Hunyo 12 at ang pag-alala sa kalayaan ng Pilipinas

Karaniwan na ngayon para sa atin na ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan tuwing Hunyo 12. Gayumpaman, bago ang 1962, ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan tuwing Hulyo 4, upang alalahanin ang araw ng pagkilala ng Estados Unidos sa ating kalayaan noong 1946.