Ang Kasaysayan ng Aklatan

Itinatag ang Aklatang Malacañang noong 1946 [na kilala noon bílang Malacañan Palace Library (Aklatang Palasyong Malacañan)] upang magsilbing aklatan ng mga pangunahing sanggunian para sa mga opisyal at kawaní ng Malacañang, gayundin ng mga mag-aaral at mga mananaliksík.

Malacañan Palace Sesquicentennial

June 11, 2013 is the sesquicentennial of Malacañan Palace as official residence of the chief executive of the Philippines. In fulfillment of its mandate as custodian of the institutional memory of the Philippine Presidency, the Presidential Communications Development and Strategic Planning Office (PCDSPO) launches an online commemoration to mark one hundred fifty years since its continue reading : Malacañan Palace Sesquicentennial