Speech of President Laurel before the Convention of Division Superintendents of Schools, June 26, 1944

We may succeed in other fields; but, without proper educational orientation— not necessarily discriminatory but nationalistic in the legitimate sense, without discarding the universality of human knowledge not only as an endowment and gift from Heaven but as a universal heritage of mankind, regardless of race or color, and without properly synchronizing our system of education with the needs, customs, and traditions of our people, we are going to fail.

Talumpating binigkas sa radyo ng Kanyang Kadakilaan, Jose P. Laurel, sa Kaarawan ng Paggawa, ika-6 ng Mayo, 1944

At sa wakas, nakikiisa ako sa inyo sa araw na ito; hindi ko na sasabihin ang aking kabuhayan sa inyo, ang aking kabuhayan ay isang aklat na bukas na bukas, natatanto ninyo. Nalalaman ko ang kabutihan at kaligayahan ninyo. Kung ako ay may magagawa, katulad nang aking pag-asa na ako ay may magagawa, lahat ay aking gagawin sa panahong ito sa gitna man ng paghihirap at kahit na naglalatang pa ang init ng digmaan sa buong daigdig.