Malacañan Cocktail and Punch

In 1922, American philanthropist Elsie Gaches published a cookbook called Good Cooking and Health in the Tropics to raise money for the American Guardian Association in Manila, which cared for orphaned American children in the Philippines.

The Fall of Corregidor

On May 6, 1942, Corregidor Island, the island fortress at the entrance of Manila Bay, fell to the Japanese Imperial Army.

I Am a Filipino, by Carlos P. Romulo

I am a Filipino–inheritor of a glorious past, hostage to the uncertain future. As such I must prove equal to a two-fold task–the task of meeting my responsibility to the past, and the task of performing my obligation to the future.

Ang Republikang Mabini

May tanda ng pragmatismo, konsensiya, at pagtangging magtilad ng mga salita ang paniniwala ni Mabini sa paggawa ng tama. Patungkol sa ideolohiyang politikal at idealismong makatwiran ni Mabini. (Bahagi ng paggunita sa ika-150 taon ng kapanganakan ni Apolinario Mabini.)

Ang pag-aalsa ni Mabini

Si Mabini ang makinang na luminaryong legal na nagtatag ng pundasyong burukratiko ng republika ni Aguinaldo, at masasabing siyang Unang Modernong Pilipino. (Bahagi ng komemorasyon ng ika-150 taong kapanganakan ni Mabini.)

Thanksgiving in the Philippines

Thanksgiving Day used to be a Philippine holiday Thanksgiving is celebrated in the United States on the fourth Thursday of November, every year, as an American public and federal holiday. But did you know that, for several decades, Thanksgiving had also been celebrated in the Philippines? During the American period (1901–1935), the Philippines, being an continue reading : Thanksgiving in the Philippines