Songs of the Revolution

The Philippine revolution was accompanied by music: hymns and marches that express love for the motherland. Alerta Katipunan “Alerta, Katipunan!” was one of the songs of the revolution. It was the march used by the Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK). The piece was originally a Spanish march, then was adopted by continue reading : Songs of the Revolution

Ang Pinagmulan ng mga Sagisag ng ating Bandilang Pambansa

Maliban sa impluwensiyang Masón sa Katipúnan, nag-uugat ang disenyo ng bandila ng Pilipinas sa magkakamag-anak na bandilang kinabibilangan nito—ang sa hulíng pangkat ng mga kolónyang kinabibilangan ng Pilipinas na naghahangad ng kalayaan mula sa Imperyong Español sa pagsasara ng ika-19 na siglo.

Ang Republikang Mabini

May tanda ng pragmatismo, konsensiya, at pagtangging magtilad ng mga salita ang paniniwala ni Mabini sa paggawa ng tama. Patungkol sa ideolohiyang politikal at idealismong makatwiran ni Mabini. (Bahagi ng paggunita sa ika-150 taon ng kapanganakan ni Apolinario Mabini.)

Ang pag-aalsa ni Mabini

Si Mabini ang makinang na luminaryong legal na nagtatag ng pundasyong burukratiko ng republika ni Aguinaldo, at masasabing siyang Unang Modernong Pilipino. (Bahagi ng komemorasyon ng ika-150 taong kapanganakan ni Mabini.)

Ang Hunyo 12 at ang pag-alala sa kalayaan ng Pilipinas

Karaniwan na ngayon para sa atin na ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan tuwing Hunyo 12. Gayumpaman, bago ang 1962, ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan tuwing Hulyo 4, upang alalahanin ang araw ng pagkilala ng Estados Unidos sa ating kalayaan noong 1946.

The Aguinaldo House

The Emilio Aguinaldo House in Kawit, Cavite is the site of the proclamation of Philippine independence. It was the residence of the first President of the Philippine Republic. Today, it is maintained by the National Historical Commission of the Philippines as a museum in honor of President Aguinaldo. View photos of President Emilio Aguinaldo on continue reading : The Aguinaldo House

National Heroes Day

[Learn more about the National Heroes Day] Commanders of the Philippine Revolution The commanders of the Philippine Revolution and features on the Katipunan, from whose ranks many Filipino heroes—both famous and faceless—served their country best. Click on the individual trading cards to enlarge. These may be printed, folded as instructed, and used as educational guides. continue reading : National Heroes Day

Mabini’s Revolt

Basahin sa Filipino Mabini was the brilliant legal luminary who built the bureaucratic foundation of Aguinaldo’s republic, and, arguably, the First Modern Filipino. (Part of the commemoration of the sesquicentennial of Apolinario Mabini’s birth.) Apolinario Mabini has been relegated to being a minor player in our pantheon of heroes. He is not a figure with well-defined virtues, continue reading : Mabini’s Revolt

Establishment of the Representative Government: A manifesto written by Apolinario Mabini, and signed by Emilio Aguinaldo

ESTABLISHMENT OF THE REPRESENTATIVE GOVERNMENT: MANIFESTO SIGNED BY EMILIO AGUINALDO (Written by Apolinario Mabini) The following was the first official Philippine government document that Apolinario Mabini authored; it set out to organize the inner workings of government, from the local to the national level. Emilio Aguinaldo signed it as a manifesto on June 18, 1898. (Part of continue reading : Establishment of the Representative Government: A manifesto written by Apolinario Mabini, and signed by Emilio Aguinaldo